Bo sport to zdrowie

26.03.2017.

W ramach badań zorganizowanych przed Starostwo Powiatowe w Kutnie 26 marca brałem udział w badaniu ergospirometrycznym.

W ramach badań zorganizowanych przed Starostwo Powiatowe w Kutnie 26 marca brałem udział w badaniu ergospirometrycznym. Polegało ono na sprawdzeniu wydolności organizmu podczas jazdy na rowerze. Test ten jest badaniem wysiłkowym sercowo-płucnym wykorzystywanym na całym świecie m.in. przez zawodowych sportowców. W jego trakcie zostałem podłączony do urządzenia sprawdzającego poziom wydychanego tlenu i dwutlenku węgla. Wynik wyszedł prawidłowo, a wnioski posłużą pracy nad kondycją fizyczną. Pierwsze zawody za trzy tygodnie

 

logo